<-BlogTitle->
.:: Your Adversing Here ::.
 

جنگنده ی سوخو 27 و خانواده ی آن

ورود هواپيماي جنگنده رهگير سوخو 27 (که در کشورهاي غربي با نام فلنکر شناخته ميشود) به ناوگان نيروهاي دفاع هوايي روسيه شوک بزرگي براي سران ناتو محسوب ميشد.چراکه اين هواپيما ميتوانست بمب افکنهاي روسي را در تمام طول مسير رفت و برگشتشان براي بمباران لندن همراهي و اسکورت کند. اين جنگنده رهگير با کارايي عالي در ابعادي حدودا 20 درصد بزرگتر از اف15 ساخته شده و يکي از بزرگترين و با ابهت ترين جنگنده ها در طول يکصد سالي است که از عمر پرواز بشر ميگذرد.
طراحي و توسعه اين هواپيما در سال 1969روي طرح پيشنهادي انستيتو هيدروليک مسکو و زير نظر شخص پاول سوخوي در دفتر طراحي سوخو آغاز شد.اولين نمونه پروازي اين هواپيما در سال 1977 به پرواز در آمد که نتايج آزمايش پرواز آن مشکلات جدي ناپايداري اين طرح را مشخص ساخت. نتيجه اين امر طراحي مجدد قسمت هاي قابل توجهي از هواپيما بود.
به هرحال هواپيما سوخو 27 ، از نظر بسيار از کارشناسان اوج طراحي جنگنده هاي روسي و بهترين و ماندگار ترين طرح سوخو محسوب ميشود.
نرخ اوجگيري بالا ، قدرت مانور فوق العاده (که ناشي از نسبت زياد نيروي تراست به نيروي وزن و طراحي آيروديناميک بسيار خوب هستند) ، سيستم هدايت Fly by wire آنالوگ ، توانايي حمل 10موشک هوابه هوا مانند AA-10C با برد حدود 112 کيلومتر ، به سوخو 27 امکان بقاي غير قابل تصوري را در ميادين نبرد هوابه هوا ميدهد، بطوريکه در شرايطي که جنگنده هاي ديگر حتي در صورت نجات در صحنه نبرد ، مجبور به بازگشت با پايگاه هايشان هستند ، سوخو 27 ميتواند همچنان به جنگ هوايي ادامه دهد. مخازن بزرگ داخلي سوخت، اين امکان را به اين هواپيما ميدهند که بدون استفاده از تانکهاي سوخت خارجي که منشا نيروي پسا هستند ، تا فاصله ي 4000 کيلومتري (بدون احتياج به سوختگيري هوايي) پرواز کند.
رادار قدرتمند پالس داپلرسوخو 27 ميتواند ضمن رد گيري همزمان چندين هدف ، فضاي اطراف را براي جستجوي تهديدهاي ديگر اسکن کرده و به هواپيما قابليت نگاه به پايين/شليک به پايين را ميدهند.اين رادار اين امکان را به فلانکر ميدهد تا در ارتفاعي بسيار بالاتر از ارتفاع هواپيماي هدف (بدون نياز به کاهش ارتفاع و از دست دادن مزيت آن) هواپيماي دشمن را در فواصلي فراتر از ديد چشم هدف قرار دهد.در تمامي مدلهاي اين هواپيما ، در قسمت تيرک عقبي بين دو موتور ، يک رادار رو به عقب کار گذاشته شده تا به هواپيما امکان شليک به اهداف و هواپيماهاي دشمن که در پشت هواپيما قراردارند را بدهد.







Su-27یک جنگنده تک سرنشينه رهگير است.-27S Su مدل چند ماموريته آن با توانايي حمل 4 تن مهمات (شامل موشکهاي هوا به زمين و انواع بمبهاست). ضمن اينکه Su-27UB مدل دو سرنشينه و آموزشي آن است. مدلهاي مختلف سوخو27 ، بيش از 40 حد نصاب در سقف پرواز ، اوجگيري و... را به ثبت رسانده اند.
هواپيماي Su-30 (يا Su-27PU)، يک جنگنده رهگير دو سرنشينه ، با مداومت پروازي بيش از 10 ساعت است که حتي ميتواند(با کمک سيستم مکانيابي راديويي اش که ميتواند موقعيت 10 هدف را به چهار جنگنده ديگر نيز مخابره کنده) بعنوان واحد فرماندهي هوابرد سوخو 27 هاي ديگر عمل کند. طرح پايه اين هواپيما هواپيماي دو سرنشينه Su-27UB است. هواپيماي Su-30M که قابليت حمل طيف وسيعي از سلاحهاي تهاجمي هوا به زمين را داراست ، ميتواند بعنوان يک جنگنده چند ماموريته استفاده شود. نيروي هوايي روسيه در نظر دارد ناوگان قديميتر ميگ 31 اش را با هواپيماهاي سوخو 30 جايگزين کند.
هواپيماي سوخو27 در واقع بستري اصلي بسط و طراحي خانواده وسيعي از هواپيماهاي جنگنده شد که شامل سوخو30،سوخو32،سوخو33،سوخو34،سوخو35،سوخو37 ميشوند.



نيروي دريايي روسيه هم از نوع ناونشين اين هواپيما که با نام Su-33(يا Su-27K) شناخته ميشود ، استفاده ميکند.مشخصه اصلي اين هواپيما بالهاي تاشو آن براي صرفه جويي در فضاي روي عرشه ناو هواپيما بر، ارابه هاي فرود تقويت شده و قلاب نگهدارنده هواپيما هنگام فرود است. سوخو 33 که احتمالا مدرن ترين هواپيماي ناوگان هوايي نيروي دريايي روسيه است ، وظيفه دفاع از حريم هوايي ناوهاي هواپيما بر کلاس " آدميرال کازنتسف" را بر عهده دارد.






هواپيماي سوخو34(يا Su-27IB)، يک جنگنده Interdictor است که طرح اوليه آن برپايه هواپيماي دو سرنشينه (دو کابين پشت سر هم) سوخو 30 ريخته شد. ولي در طرحهاي بعدي کابين دوخلبان در کنار هم قرارداده شد. اين هواپيما در سال 2010 بجاي هواپيماهاي قديمي تر و فرسوده سوخو 24 وارد خدمت نيروي هوايي روسيه خواهند شد.کابين عرض تر اين هواپيما محل مناسبي براي قرار دادن رادار تعقيب عوارض سطح (Terrain Following Radar) و سيستم اخطار تقرب به زمين است که دو ابزار حياتي براي اين هواپيما در انجام عمليات تهاجمي در ارتفاع پايين و نزديک به سطح زمين ميباشند. ضمن اينکه دماغه خوابيده تر ، پهن تر آن که شبيه هواپيماي SR-71 Black Bird است ، سطح مقطع راداري هواپيمارا به شکل قابل توجهي کاهش داده است.
علاوه بر شکل ظاهري دماغه ، بهسازي هايي که روي مدل پايه سوخو27 براي ساخت سوخو 34 انجام شده است ، عبارتند از اويونيک بسيار پيشرفته تر ، اضافه شدن کانارد به سطوح کنترلي هواپيما براي افزايش قدرت مانور آن ، برد بيشتر و کارايي بهتر در پروازهاي ارتفاع پايين.
هواپيماي سوخو 32 نيز ، مدل بهسازي شده هواپيماي سوخو34 ، براي نيروي دريايي است که قابليت نشست و برخواست از روي ناو هواپيما بر، حملات دريايي و انجام ماموريتهاي شناسايي را دارست.








يکي ديگر از هواپيماهاي برگرفته از طرح اصلي سوخو27، هواپيماي سوخو 35 است. اين هواپيما در واقع نسخه صادراتي هواپيماي چند ماموريته Su-27M است که براي تامين نياز هاي احتمالي مشتريان سنتي هواپيما هاي روسي در نظر گرفته شده است. تغييرات اصلي اين هواپيما نسبت به Su-27Mاستفاده از کانارد هاي هواپيماي سوخو33، موتور قويتر و سيستم کنترل ديجيتال Fly by wire است. اين هواپيما مجهز به رادار جديد تر چند حالته ، حسگر هاي مادون سرخ و سلاحهاي پيشرفته تر است. اما بخاطر مشکلات مالي روسيه ، اين هواپيما دچار تاخيرات زيادي در برنامه ساخت خود شده. ضمن اينکه نيروي هوايي روسيه نيز قدرت خريد تعداد زيادي از اين نوع هواپيما را ندارد.






جديد ترين طرح ساخته شده از روي سوخو 27 ، هوپيماي سوخو 37 ميباشد که با استفاده از سيستم کنترل ديجيتال Fly by wire مشابه سوخو35، مجهز به سيستم تغيير بردار رانش نامتقارن است.نتيجه اين امر دستيابي به قدرت ابر مانورپذيري است که هيچ هواپيماي جنگنده معاصر ديگري قابليت درستيابي به آن را ندارد. گزارشهاي خلبانهاي آزمايشگر بيانگر اين نکته است که سيستم کنترل اين هواپيما بقدري کار آمد است که ميتواندهواپيما را از شرايط بحراني اسپين در هر ارتفاع و شرايطي خارج کند.








اولين پرواز :
سوخو 27:
نمونه آزمايشي Flanker-A:20 مي 1977
نمونه عملياتي Flanker B: آوريل 1981
تاريخ ورود به خدمت(سوخو 27): سال 1984
سوخو 30:
اولين پرواز نمونه آزمايشي: 1989
سال ورود به خدمت: 1992
سوخو33:
مي 1985
سال ورود به خدمت: 1993 يا 1994
سوخو34:
نمونه بهسازي شده سوخو30: 13 آوريل 1990
سوخو34 با طرح جديد:18 دسامبر 1993
سوخو35:
نمونه آزمايش اوليه: مي 1985
نمونه عملياتي: 28 ژوئن 1988
سال ورود به خدمت: نامشخص
سوخو37:
پرواز آزمايشي: 22 آوريل 1996

تعداد خدمه:
سوخو 27و 33و35 و 37: 1 خلبان
سوخو 30و34: دو خدمه شامل يک خلبان و يک افسر اسلحه
هزينه تقريبي:
هزينه ساخت اين هواپيما بسته به مدل آن از 34 تا 70 ميليون دلار تخمين زده ميشود.


ابعاد:
دهانه بال: 14.70 متر(در همه مدلهاي خانواده سوخو27 يکسان است)
طول:21.94 متر(سوخو34: 25.22 متر-سوخو 35و37: 22.22 متر)
ارتفاع:5.92 متر (سوخو 30: 6.36 متر-سوخو34: 6.2 متر- سوخو35: 6.43متر-سوخو37: 6.43 متر)
مساحت بال: 62 متر مربع (در همه مدلهاي خانواده سوخو27 يکسان است)
مساحت کانارد: اعلام نشده است.
وزن:
وزن خالي:
سوخو27: 17700 کيلوگرم
سوخو 33: 16000 کيلوگرم
سوخو34: 14000 کيلوگرم
سوخو35: 18400کيلوگرم
سوخو37: 18500کيلوگرم
حداکثر وزن برخواست:
سوخو27: 30000 کيلوگرم
سوخو 30: 33500کيلوگرم
سوخو33: 32000کيلوگرم
سوخو34: 45000 کيلوگرم
سوخو35: 34000 کيلوگرم
سوخو37: 34000 کيلوگرم
وزن قابل حمل مهمات:
سوخو 27، 30 و 34و 35و37: 8 تن
سوخو33: 6.5 تن
ظرفيت سوخت در مخازن داخلي:
سوخو 27 نامشخص
سوخو30و33: 9400 کيلوگرم
سوخو34: 12100 کيلوگرم
سوخو37: 13400 کيلوگرم
ظرفيت سوخت در مخازن خارجي: نامشخص


پيشرانه:
سوخو27 و سوخو30:
2 x Saturn Lyul`ka AL-31
تراست: 245.16کيلو نيوتن
سوخو33و35:
2 x Saturn Lyul`ka AL-31F
تراست: 274.6کيلو نيوتن

سوخو34:
2 x Saturn Lyul`ka AL-31MF
تراست: 260کيلو نيوتن
سوخو34:
2 x Saturn Lyul`ka AL-31FU
تراست: نامشخص
کارايي:
حداکثر سرعت در ارتفاع 36000 پايي:
سوخو27: 2500کيلومتر برساعت (معادلMach=2.35)
سوخو30: 2125 کيلومتر برساعت (معادل M=2.3)
سوخو33: (33000پايي)2300 کيلومتر برساعت(معادل M=2.17) (سرعت کروز اين هواپيما در همين ارتفاع 1400 کيلومتر برساعت اعلام شده است)
سوخو 34: (33000پايي) 1900کيلومتر برساعت (معادل M=1.8) (سرعت کروز اين هواپيما در همين ارتفاع 1300 کيلومتر برساعت اعلام شده است)
سوخو35: (33000پايي) 2500 کيلومتر بر ساعت (معادل M=2.3) (سرعت کروز اين هواپيما در همين ارتفاع 1400 کيلومتر برساعت اعلام شده است)
سوخو37: (33000پايي) 2400 کيلومتر بر ساعت (معادل M=2.3) (سرعت کروز اين هواپيما در همين ارتفاع 1400 کيلومتر برساعت اعلام شده است)

حداکثر سرعت در سطح دريا:
سوخو27و30 و 34و37: اعلام نشده است.
سوخو 33: 1400 کيلومتر در ساعت(معادل M=1.15)
سوخو35: 1435 کيلومتر در ساعت (معادل M=1.18)
سقف پرواز عملياتي :
سوخو27:   18000 متر
سوخو 30: 17500 متر
سوخو33: 17000 متر
سوخو34: 14000 متر
سوخو35: 18000 متر
سوخو37: 18000 متر

شعاع عملياتي و برد:
سوخو 27:برد عملياتي:3900 کيلومتر،شعاع عملياتي با حداکثر مهمات: 1500 کيلومتر، برد خالص: 4000کيلومتر
سوخو30: شعاع عملياتي:3000 کيلومتر، برد خالص: 7000 کيلومتر
سوخو33: شعاع عملياتي:3000 کيلومتر، برد خالص اعلام نشده است.
سوخو34: شعاع عملياتي:4000 کيلومتر، برد خالص: 7000 کيلومتر
سوخو35: شعاع عملياتي:3200 کيلومتر، برد خالص: 6500 کيلومتر
سوخو37: شعاع عملياتي:3200 کيلومتر، برد خالص: 6500 کيلومتر

نرخ اوجگيري :
براي سوخو 27 و 34 اعلام نشده است.
براي سوخو 30 و 33و35و37: 13800 متر در دقيقه
تسليحات:
يک توپ 30 ميليمتري GSH 301 با 150 گلوله
10 محل اتصال خارجي تسليحات (8 محل اتصال زير بال و بدنه و2 محل اتصال در نوک بالها) که با تسليحات زير مسلح ميشوند:
(براي سوخو34، 12 محل اتصال تسليحات، 10 محل اتصال زير بال و بدنه و دو محل در نوک بالهاوبراي سوخو35و 37، 14 محل اتصال تسليحات، 12 محل اتصال زير بال و بدنه و دو محل در نوک بالها)

-موشکهاي هوابه هوا:R-60/AA-8 Aphid, R-27/AA-10 Alamo, R-73/AA-11 Archer, R-33/AA-9 Amos
-موشکهاي هوابه زمين :
مدل پايه سوخو 27 ، به موشکهاي هوا به زمين مجهز نميشود
سوخو30و34:Kh-29/AS-14 Kedge, Kh-31/AS-17 Krypton, Kh-59
براي سوخو37اعلام نشده است.
-بمب :
براي سوخو 27، 30 :هاي سقوط آزاد و خوشه اي
براي سوخو34 و 35: KAB-500, KAB-1500 laser-guided bombs
براي سوخو 37 اعلام نشده است.
-غلافهاي راکت و جنگ الکترونيک

 • نوشته : Lord 128
 • تاریخ: چهارشنبه هشتم آذر 1385
 •  
 • |

  morningstar

  Lord 128

  morningstar

  http://morningstar.blogfa.com

  سرباز پارسی

  سرباز پارسی - جنگنده ی سوخو 27 و خانواده ی آن

  سرباز پارسی

  آرتیمیس (بزرگترین دریاسالار ایرانی)
  آرتميس Artemis نخستين زن دريانورد ايراني است كه درحدود 2480 سال پيش،فرما درياسالاري خويش را از سوي خشايارشاه هخامنشي دريافت كرد و اولين بانویي مي‌باشد كه در تاريخ دريانوردي جهان در جايگاه فرماندهي دريايي قرار گرفته است.
  حسین رشیدی 128
  " ستاره صبح " تازه های جنگ افزار ... جنگ نرم

  سرباز پارسی

  قالب بلاگفا

  قالب پرشين بلاگ

  قالب وبلاگ

  Free Template Blog